Redakcja Biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redaguje i prowadzi nadzór merytoryczny:

Piotr Ossowski
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 
ul. Targowa 25 
03-728 Warszawa 
telefon: 0 22 518 23 62; 
e-mail: piotr.ossowski@totalizator.pl