Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 279.142.000,00 zł i dzieli się na 558.284 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały są własnością Skarbu Państwa.