Dostępność

Skróty klawiszowe:

 • <kbd>S </kbd>- Wyszukiwarka
 • <kbd>H </kbd>- Strona główna
 • <kbd>M </kbd>- Mapa strony
 • <kbd>C </kbd>- Kontakt
 • <kbd>N </kbd>- Przejdź do nawigacji
 • <kbd>T </kbd>- Przejdź do treści
 • <kbd>A </kbd>- Strona dostępności
 • <kbd>- </kbd>- Zmniejszenie wielkości kroju
 • <kbd>+ </kbd>- Zwiększenie wielkości kroju
 • <kbd>P </kbd>- Drukuj stronę
 • <kbd>G </kbd>- Powrót do góry strony

Większość przeglądarek używa własnych kombinacji klawiszy. W zależności od wersji (lub systemu operacyjnego), kombinacje te mogą się różnić. Poniżej znajduje się lista różnic w odpowiednich systemach/przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox 2 i niżej na systemie Windows oraz Linux: przytrzymaj  <kbd>Alt </kbd>+ <kbd>⇧ Shift </kbd>, naciśnij klawisz skrótu.
 • Mozilla Firefox w wersji 14 i niżej na systemie Mac OS X: przytrzymaj  <kbd>control </kbd>(+ <kbd>⌥ Option </kbd>), naciśnij klawisz skrótu.
 • Internet Explorer na systemie Windows: przytrzymaj  <kbd>Alt </kbd>naciśnij klawisz skrótu, (w niektórych przypadkach dodatkowo z klawiszem  <kbd>↵ Enter </kbd>).
 • Opera: naciśnij i puść klawisze  <kbd>⇧ Shift </kbd>+ <kbd>Esc </kbd>, następnie naciśnij klawisz skrótu.
 • Google Chrome na Windows: przytrzymaj  <kbd>Alt </kbd>lub  <kbd>Alt </kbd>+ <kbd>⇧ Shift </kbd>, naciśnij klawisz skrótu.
 • Google Chrome na Linux: hold <kbd>Alt </kbd>+ <kbd>⇧ Shift </kbd>, naciśnij klawisz skrótu.
 • Google Chrome na Mac OS X: przytrzymaj  <kbd>control </kbd>+ <kbd>⌥ Option </kbd>, naciśnij klawisz skrótu.
 • Safari na Windows: przytrzymaj  <kbd>Alt </kbd>naciśnij klawisz skrótu.
 • Safari na Mac OS X: przytrzymaj  <kbd>control </kbd>+ <kbd>⌥ Option </kbd>, naciśnij klawisz skrótu.

Nawigacja tabulatorem:

Klawisz TAB pozwala na przełączanie się pomiędzy odnośnikami na stronie. Aktywny odnośnik zostaje podświetlony, a po naciśnięciu ENTER (lub RETURN) zostajemy przeniesieni na stronę, do której wybrany link prowadzi.

Tzw. Skip linki:

Tak zwane Skip linki pozwalają na poruszanie się po częściach aktualnie otwartej strony. Są one wykorzystywane głównie przez czytniki ekranowe. Zapewniają możliwość przeskakiwania do najważniejszych części strony (treści) lub głównej nawigacji.

ARIA - role:

Jako część WAI (Web Accessibility Initiative), ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite) definiuje sposób tworzenia stron internetowych, by były bardziej dostępne dla odwiedzających. Wszystko to dzięki tzw. rolom spełnianym przez wybrane elementy. Wykorzystywane są one do zwiększenia dostępności na stronach z dynamicznie zmieniającą się treścią oraz interfejsami zbudowanymi przy pomocy technologii AJAX, HTML i JavaScript. Role ARIA działają w większości przeglądarek i czytników treści.