BIP

Font Size

Cpanel

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Wszelkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników posiada Minister Rozwoju i Finansów, który reprezentuje właściciela – Skarb Państwa.

 

2. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Cezariusz Lesisz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce i USA. Znajomość prawna i organizacyjna firm sektora MŚP.Doświadczenie w komercjalizacji i zarządzaniu  nieruchomościami.W sektorze bankowym zarządzanie w zakresie procedur bezpieczeństwa i kontrola ich przestrzegania. 

Wojciech Śliż - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prawnik, menadżer, doradca podatkowy uznanych firm międzynarodowych i krajowych. Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Seweryn Szwarocki - Członek Rady Nadzorczej
Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako konsultant w  czołowych firmach doradczych, m.in. Ernst&Young – gdzie audytował banki i fundusze inwestycyjne, zdobywając szerokie doświadczenie w  zakresie audytu i analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem; Posiada również doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych i projektowaniu systemów dla branży finansowej i loteryjnej oraz w obszarze zarządzania projektami. Był Prezesem Stowarzyszenia KoLiber i ekspertem Fundacji Republikańskiej. Wielokrotnie występował w roli komentatora ekonomicznego w radiu i telewizji. Od grudnia 2015 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Członek Zespołu Doradczego, a następnie Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych. Od kwietnia 2017 roku jest Wiceprezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych w Warszawie S.A. (grupa kapitałowa GPW). 

Stanisław Grabiec - Członek Rady Nadzorczej 
Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych UW na kierunku Informatyka i Ekonometria. Z-ca Dyrektora Departamentu Operacji i Zarządzania Systemem Centralnym. W Totalizatorze Sportowym zatrudniony od 2009 roku. W Radzie Nadzorczej – Przedstawiciel Pracowników.

Edward Sidoruk - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent UMCS w Lublinie (Wydział Ekonomiczny) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe z zakresu Zarządzania, Marketingu i Finansów). Od 28 lat zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Totalizatorze Sportowym. Wielokrotnie powoływany do rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Przedstawiciel pracowników. 

 

3. Zarząd

Skład Zarządu Spółki:
Olgierd Cieślik - Prezes Zarządu
Magdalena Kopka-Wojciechowska - Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż, produkty i marketing
Bogdan Pukowiec - Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse i inwestycje
Grzegorz Sołtysiński - Członek Zarządu z ramienia pracowników

Jesteś tutaj: Home Organy spółki