BIP

Font Size

Cpanel

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Wszelkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników posiada Minister Skarbu Państwa, który reprezentuje właściciela – Skarb Państwa.

 

2. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Krzysztof Radomski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką w Jeleniogórsko - Wałbrzyskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożonym z wyróżnieniem egzaminem adwokackim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach na terenie Dolnego Śląska.
Posiada wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Świadczył również obsługę prawną na rzecz banków, zdobywając szerokie doświadczenie w zakresie prawa bankowego i gałęzi pokrewnych. Przez wiele lat świadczył obsługę prawną jednej z największych spółek energetycznych w kraju, swoje zaangażowanie zawodowe dedykując również na rzecz spółek z kapitałem zagranicznym. Krzysztof Radomski jest pełnomocnikiem w licznych sprawach procesowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, specjalizując się w zakresie prawa kontraktów. 
Obecnie jest doradcą prawnym w zakresie prawa handlowego (w tym zagadnień korporacyjnych), energetycznego, przepisów z zakresu gier losowych oraz prawa unijnego i przepisów dotyczących prawa procesowego.
Członek Rady Fundacji Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych we Wrocławiu, skupiającego ekspertów i menedżerów branży energetycznej, nadto aktywny członek rad nadzorczych.
Prywatnie miłośnik historii.

Piotr Kwiecień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w obsłudze przedsiębiorców. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółkach kapitałowych sektorów publicznego i prywatnego.

Seweryn Szwarocki - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Grabiec - Członek Rady Nadzorczej
Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych UW na kierunku Informatyka i Ekonometria. Z-ca Dyrektora Departamentu Operacji i Zarządzania Systemem Centralnym. W Totalizatorze Sportowym zatrudniony od 2009 roku. W Radzie Nadzorczej – Przedstawiciel Pracowników.

Edward Sidoruk - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent UMCS w Lublinie (Wydział Ekonomiczny) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe z zakresu Zarządzania, Marketingu i Finansów). Od 28 lat zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Totalizatorze Sportowym. Wielokrotnie powoływany do rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Przedstawiciel pracowników. 

 

3. Zarząd

Skład Zarządu Spółki:
Łukasz Łazarewicz - Prezes Zarządu
Radosław Śmigulski - Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż, produkty i marketing
Grzegorz Sołtysiński - Członek Zarządu z ramienia pracowników
Cezary Godziuk - Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse i inwestycje

 

Jesteś tutaj: Home Organy spółki