BIP

Font Size

Cpanel

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Wszelkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników posiada Minister Rozwoju i Finansów, który reprezentuje właściciela – Skarb Państwa.

 

2. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Piotr Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w obsłudze przedsiębiorców. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółkach kapitałowych sektorów publicznego i prywatnego.

Seweryn Szwarocki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako konsultant w  czołowych firmach doradczych, m.in. Ernst&Young – gdzie audytował banki i fundusze inwestycyjne, zdobywając szerokie doświadczenie w  zakresie audytu i analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem; Posiada również doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych i projektowaniu systemów dla branży finansowej i loteryjnej oraz w obszarze zarządzania projektami. Był Prezesem Stowarzyszenia KoLiber i ekspertem Fundacji Republikańskiej. Wielokrotnie występował w roli komentatora ekonomicznego w radiu i telewizji. Od grudnia 2015 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Członek Zespołu Doradczego, a następnie Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych. Od kwietnia 2017 roku jest Wiceprezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych w Warszawie S.A. (grupa kapitałowa GPW). 

Wojciech Śliż - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prawnik, menadżer, doradca podatkowy uznanych firm międzynarodowych i krajowych. Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych..

Stanisław Grabiec - Członek Rady Nadzorczej
Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych UW na kierunku Informatyka i Ekonometria. Z-ca Dyrektora Departamentu Operacji i Zarządzania Systemem Centralnym. W Totalizatorze Sportowym zatrudniony od 2009 roku. W Radzie Nadzorczej – Przedstawiciel Pracowników.

Edward Sidoruk - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent UMCS w Lublinie (Wydział Ekonomiczny) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe z zakresu Zarządzania, Marketingu i Finansów). Od 28 lat zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Totalizatorze Sportowym. Wielokrotnie powoływany do rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Przedstawiciel pracowników. 

 

3. Zarząd

Skład Zarządu Spółki:
Olgierd Cieślik - Prezes Zarządu
Radosław Śmigulski
- Członek Zarządu
Grzegorz Sołtysiński - Członek Zarządu z ramienia pracowników
Cezary Godziuk - Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse i inwestycje

 

Jesteś tutaj: Home Organy spółki