BIP

Font Size

Cpanel

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Wszelkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników posiada Minister Skarbu Państwa, który reprezentuje właściciela – Skarb Państwa.

 

2. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Marcin Wereszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Olgierd Generowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; kierunek – matematyka; specjalność - mechanika teoretyczna. Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie inżynierii materiałowej oraz Studium Dyrektorów Finansowych. W latach 1976-1992 pracował w Instytucie Elektroniki Próżniowej,  od 1992 roku jest zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych. 

Jarosław Klimont – Członek Rady Nadzorczej
Magister prawa i magister administracji, absolwent UMCS w Lublinie. Od 1995 r. radca prawny, od 1999 r. adwokat.  W latach 1996 - 1999 syndyk. Specjalista w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm i podmiotów administracji publicznej. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Stanisław Grabiec - Członek Rady Nadzorczej
Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych UW na kierunku Informatyka i Ekonometria. Z-ca Dyrektora Departamentu Operacji i Zarządzania Systemem Centralnym. W Totalizatorze Sportowym zatrudniony od 2009 roku. W Radzie Nadzorczej – Przedstawiciel Pracowników.

Edward Sidoruk - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent UMCS w Lublinie (Wydział Ekonomiczny) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe z zakresu Zarządzania, Marketingu i Finansów). Od 28 lat zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Totalizatorze Sportowym. Wielokrotnie powoływany do rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Przedstawiciel pracowników. 

 

3. Zarząd

Skład Zarządu Spółki:
Wojciech Szpil - Prezes Zarządu

Grzegorz Sołtysiński - Członek Zarządu z ramienia pracowników
Barbara Sissons - Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse spółki

Jesteś tutaj: Home Organy spółki